Micces…

Micces…, 0 / 5 (0 votes)

Egy huszonéves lány öt év távollét után hazamegy a szüleihez Írországba.
Az apja nem túl nagy örömmel fogadja:

– Hát te hová tűntél, nem is írtál, nem telefonáltál annyi éven át! Tudod mennyit sírt anyád miattad?

A lány bűnbánó arccal, szipogva feleli:
– Tudom apám, hüpp, hüpp,… prostituált lettem….
– Micsoda? Ekkora szégyent hoztál a családra? Tűnj a házamból!

– Ahogy akarod. Csak azért jöttem, hogy anyának odaadjam ezt a nercbundát, ezt az ötmilliós csekket, meg a kulcsot egy tengerparti villához, az öcsémnek ezt az arany Rolexet, neked apa, azt az új Mercédeszt, ami kint áll a ház előtt, meg egy befizetett háromhónapos nyaralást a Riviérára…
– Mit is mondtál, mi lettél, lányom?
– Hüpp, hüpp,… prostituált…hüpp…
Az apa kedvesen, szeretettel átöleli a lányát:
– Jaj, hát halálra rémítettél, én úgy értettem, hogy protestáns. Na gyere, öleld meg szegény öreg apádat!

***

Esküvője után kérdezik Kovácsot a kollégái:
– Na, milyen a házasélet?
– Tudjátok, hamarosan megáld minket az Isten egy pufók, visító, fogatlan
teremtménnyel.
– Csak nem babát vártok?
– Nem, anyósom hozzánk költözik.

***

Férj a feleségéhez:
– Ma is járt itt az anyósom?
– Igen drágám, miből gondoltad?
– Le van köpve a fényképem

***

– Anyuka drága, miért nem telefonált, hogy jön? – kérdezi a vő az anyósától.
– Azért fiam, mert látni akartalak.

Az anyós így szól a vejének:
– Ha annyira utálsz engem, miért van kirakva a képem a kandallótok fölé?
– Csak azért, hogy a gyerekeket elriasszam a tűzzel játszástól!

***

Ketten támasztják a pultot a kocsmában.
– Látom üres  a poharad. Kérsz még egyet?
– Dehogy kérek! Mihez kezdjek két  üres pohárral?!

***

Pasas bemegy a kocsmába, a pultos  kérdezi:
– Jó napot! Mit szeretne?
– Egy nagyobb házat, jobb autót,  több fizetést.
– Nem úgy értem. Mit kíván?
– Világbékét, magamnak  egy szebb feleséget, milliókat.
– Félreértett, mit szeretne inni?
–  Miért nem ezzel kezdte? Mi van?
– Semmi különös, itt állok a pult  mögött.

***

Két jó barát találkozik. Az egyiknek rettenetesen  össze van törve a képe.
– Hát veled mi történt?
– Képzeld, kijöttem  este a kocsmából, felugrottam a biciklire…
– Atyaég! és elestél?
–  Dehogyis! A falnak volt támasztva.

***

Két részeg megy hazafelé,  az egyik elesik:
– Hé, cimbora, ne hagyj itt, emelj fel!
Mire a  másik:
– Arra nem vagyok képes, de ha akarod  mellédfekhetek.

***

Az egyik haver mondja a másik havernak:
–  Te mit iszol?
– Nekem nyolc.
– Nekem is. Akkor 16 rövid  lesz!

***

Megy két részeg ki a kocsmából mikor elhagyták úgy  150-200 méterre  megszólal az egyik:
– Te, nagy gond van,  elfelejtettem pisilni!
Mire a másik:
– Semmi baj, majd én  megtanítalak….

***

Az osztrák vámos benéz Kohn kocsijába, és a hátsó ülésen lát egy mellszobrot.

– Mi ez?
– Nem mi ez, hanem ki ez? – oktatja ki Kohn. – Ez Lenin. Svájcból hoztam el, hogy ne zavarja jelenlétével a virágzó kapitalizmus polgárainak békéjét…
Az innenső oldalon a magyar vámos ugyancsak észreveszi a szobrot, és szintén megkérdezi:
– Mi ez?
– Nem mi ez, hanem ki ez? – mondja újfent kioktatóan Kohn. – Ez Lenin.
Svájcból hoztam magammal. Nem hagyhattam ott a rothadó kapitalizmus martalékául!
Amikor hazaér pesti lakására, leteszi a mellszobrot az ebédlőasztalra.
Kohnné meglátja, és össze-csapja a kezét:
– Te jó ég! Ki ez?
– Nem ki ez Zálikám, hanem: mi ez? – világosítja fel Kohn. – Tizenöt kiló arany!

***

Kohn elmegy a bölcs rabbihoz, és azt mondja neki:
– Rabbi, én nagyon félek a haláltól, ezért szeretnék hosszú életű lenni. Mit tegyek?
A rabbi megsimogatja a szakállát, és megkérdezi:
– Mondd fiam, te nős vagy?
– Igen rabbi – feleli Kohn.
– Nos, akkor azt tanácsolom, hogy sose csald meg az asszonyt!
– És akkor hosszú életű leszek?
– Nem tudom – feleli a rabbi -, de hogy nagyon hosszúnak fogod érezni, az biztos.

***

Meghal a körzeti orvos, s lelke a mennyekbe száll. Az égi kapu előtt hosszú sorok várnak bebocsátásra, s a néhai orvos beáll a sor végére. Nyílik a kapu, Szent Péter végigtekint a tömegen, majd azt mondja az angyaloknak:
– Az orvost engedjétek előre! ő a mi legjobb szállítónk.

← Vissza