Egy norvég meleg lelkipásztor is lehet

pistaneni.jpg‘ A norvég Lutheránus egyház pénteken engedélyezte, hogy homoszexuális nők és férfiak is lelkipásztorok lehessenek. Az általános zsinat határozata értelmében azonban a tiszteleteseket kinevező püspökök eldönthetik, hogy alkalmaznak-e melegeket vagy sem. A zsinat 84 küldötte közül ötvenen támogatták, 34-en pedig ellenezték, hogy homoszexuálisok is szolgálhassanak az egyház kötelékében. Az ellenzők azt mondták: további tanulmányokra van szükség az ügy megítéléséhez. A 11 norvég püspök közül a többség a liberális álláspont híve- jelentette az AFP hírügynökség. A szavazás előtt a konzervatív lelkipásztorok tüntetést tartottak. Azt mondták: nem lesznek hajlandóak követni a liberális püspökök utasításait, amennyiben jóváhagyják a homoszexuális lelkipásztorok alkalmazását. A zsinat tagjai, a döntés előtt fenyegető leveleket kaptak ismeretlen feladóktól. ‘

Kommentár:

A mai társadalom legnagyobb hazugsága, hogy: nagynak mondja a kicsit, jelentősnek a jelentéktelent, értékesnek az értéktelent, de a valóban értékes dolgokat kineveti, vagy nevetség tárgyává teszi (gúnyolja). Maradinak tartja az igazi, és nemes emberi étékeket, a tisztességet, a becsületet, a megbízhatóságot, a szorgalmat és a kitartást. Kineveti a hitet, és a következetes gondolkozást.

Ellenben fennhangon hirdeti a törekvés/törtetést, a szélsőséges viselkedést, az ordenáré/obszcén beszédet, a másik megalázását, az emberek istenítését, menő és követendő lett az egyszerű parasztos viselkedés. Csúsztatásokkal, félremagyarázással, a hiba áthárításával próbálja meg a helyét/pozicíóját biztosítani. Az üzleti életben megbízhatatlan, az adott szavának betartása mindig az adott helyzetre épül. Kétszínű, rosszindulatú. Erkölcstelen.

Nem érti a világ a lényeget: Jézus nem támogatott semmi olyasmit, amely az Isten szerinti férfi-nő -gyerek=család sémát megváltoztatja. Alapjaiban nem teljesülhetnek feltételek amelyek az ember életét értelmessé tehetik, nevezetesen két azonos nemű embernek nem lehet közös gyereke, ha pedig ‘szereznek’ egyet, azt nem tudják egészségesen felnevelni. Két egyforma félből nem lehet egy teljes egész, mert egy teljes egész csak két különböző félből lehet, mint ahogyan nem lehet mind a két lábunkra jobbos cipőt húzni, és nem lehet két bal oldalunk. Ugyanígy az Isten rendeléseit sem alakíthatjuk át a saját szájízünk szerint, mert nem teremtheti meg az ember az istent a saját képére és hasonlatosságára. Minden emberi törekvés, hogy a rosszat jónak mondja, a bűnt igaznak, és a hamisságot valósnak állítsa be, meg fog hiúsulni. Az pedig, hogy a lelkipásztor szolgál (azaz Istent szolgálja akaratát közvetíti az emberek felé), hatalmas felelősség. Ennek az embernek a létező legbizalmasabb ‘testrészünket’: a lelkünket szolgáltatjuk ki. Ezért lelkipásztor. (Mert ugye van aki magát a szót sem érti.. lehet, hogy lelketlen?) Aki a természetes teremtett nemétől elfordulva másnak akarja teremteni magát, mint ami, azaz nyíltan szembeszáll a teremtővel, és a saját kezébe véve az irányítást a saját nemét kezdi el szeretni, vajon hogyan akarja képviselni az Istent? Sehogy. Egy ilyen ember a saját akaratát, a saját vágyait, és a saját elképzeléseit tudja csak követni, hiszen meghasonlásról beszélhetünk akkor, amikor egy pl:egy férfitestben élő férfi ‘rájön’ arra, hogy ő nő. Nyilvánvaló, hogy ez a helyzet nem normális, csak a társadalom hazug gondolkodása a problémák elmosásával próbálja meg az egyensúlyt fenntartani. Nagyon dühít, amikor az erőszakos ferdítő-torzító-belemagyarázó másképpgondolkodók el akarják hitetni a keresztyénekkel, hogy a homoszexualitás nem bűn. Sőt ezt még igehelyekkel is meg akarják támogatni. Ezeknek az embereknek gyorsan meg kell érteniük:ne a saját akaratodat olvasd ki az igéből, mert nem rólad, hanem neked irták. Nem azért, hogy igazolják a bűnöket, hanem azért, hogy kapj egy ‘használati utasítást’ az életed mellé. Ha esetleg nem tudnád, hogy merre indulj. Gandhi egyszer azt mondta, hogyha minden keresztény úgy élne, ahogyan Jézus meghagyta nekünk, akkor már az egész világ keresztény lenne. Vajon miért nem az?

A *.*-papi gondolkodás legnagyobb bűne, hogy azt mondja: nincsenek vágyak. Meg azt mondja: egy egészséges férfinak nincsenek vágyai. Ezért aztán számos visszás, és csúnya helyzet alakulhat ki a nőtlen papoknál, amelyek (nagyon helyesen) napvilágra kerülnek, és (sajnos) nem a keresztény életmódot teszik vonzóvá. A mutogatás mindenképp erre irányul: ti sem vagytok különbek. Ezt kellene valamilyen módon rendbe tenni. Hogy hihető legyen a hit, és élhető az életünk.

Azt cselekedd mással, amit veled is szeretnéd, hogy cselekedjenek.

Mielőtt véleményt formálsz, mindenképp gondolj végig néhány dolgot:

  1. Akarom-e, hogy a saját gyermekem ilyen ‘lelkipásztorhoz járjon hittanra?
  2. Lelkigondozhat-e lelkibeteg/mentálisan sérült ember más, egyébként teljesen egészséges embert? Ha igen: miért?
  3. Miért került a szemétdombra az a sok érték, amely addig jó volt a társadalom nagy többségének, és értéket képviselt, összevetve azzal a sok mocsokkal, amely már szinte értékelhetetlen.